Hvad er min forventede levetid hvis jeg lever sundt?

For nyfødte i 2017-til 2018, er den forventede levetid 81 år, 83 år for kvinder og 79 for mænd.

Danmarks statistik udarbejder også middellevetidsberegninger for hver aldersklasse for eksempel kan man slå op hvor mange år man kan forvente at leve i baseret på de seneste tal. En 67 årig kvinde forventes at leve i 19 år dvs. til 86, og en 67 årig mand forventes leve yderligere 15 år dvs til 82.

Link til opslag DST.dk

Ved svær overvægt forventes en kvinde at gå glip af 10 gode leveår og en mand forventes at gå glip af 5 gode leveår (dvs. uden langvarig belastning af sygdom).

Kilde: Danmarks statistik, Middellevetid , sundhed.dk Overvægt